Kas järele või järgi? Keelevara
Keelevarast Mida pakume? Hinnakiri Koostööpartnerid Uudised Ettepanekud

"Maailma kohanimed"

Praktiline abivahend tõlkijatele, ajakirjanikele, keele- ja reisihuvilistele; kõigile, kel oma töös tarvis kohanimesid teada ja õigesti kasutada.

Üle 4200 nimeartikli, mis hõlmavad Eesti-väliseid kohti. Põhivasted eesti, inglise, prantsuse, saksa, soome, vene ja kohalikus keeles, sealhulgas ajaloolised nimed, kokku ligi 16 000 nimevarianti.

Põhinimede hääldus, algkujud, asukohaviited. Võõrkeelsete nimede register. Maailma maade, pealinnade ja riigitähiste tabel. Umbes 80 keele hääldus- või ümberkirjutusjuhend. Võõrnimede kasutamise põhimõtted ja sõnaseletused.

Bibliograafiline kirje: Peeter Päll. Maailma kohanimed. Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn 1999.

©Keelevara; 2003-2004