Millised on Džomolungma teised nimekujud? Keelevara
Avalehekülg > Missioon
Keelevarast Mida pakume? Hinnakiri Registreeri Telli Uudised Ettepanekud
Keelevarast : Kes me oleme? : Missioon ja väärtused : Koostööpartnerid : Kontakt

Keelevara missioon

Keelevara missiooniks on kasvatada Eesti rahvusvahelist konkurentsivõimet ning edendada rahvuskultuuri arengut keeleoskuste ja -hariduse kvaliteedi parandamise kaudu. Selleks arendame keelevara ning erinevate sõnastike ja leksikonide kättesaadavust elektroonilisel kujul kasutajale mugaval viisil.

Mida me väärtustame?

Keelevara on innovaatiline, kvaliteetne ning avatud ettevõte.

Innovatiivsus tähendab meile samm ajast ees olemist, uusima tehnoloogia kasutamist, pidevat arengut.

Kvaliteet väljendub meie keskkonnas kättesaadavates professonaalsetes, pidevalt uuendatud ja tänase päeva nõudmistele vastavates sõnaraamatutes, leksikonides ja keele andmebaasides, samuti meie uusimates infotehnoloogilistes lahendustes.

Avatus väljendub meie tahtes teha koostööd kõigi keele ala professionaalidega, kirjastajate ning oma klientidega.

©2004 - 2009 Keelevara OÜ